Δημιουργία E-mail
Ftp
Webmail
Δημιουργία E-mail

Δημιουργία λογαριασμού email
Κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του Outlook Express που υπάρχει στην Επιφάνεια εργασίας (Desktop), ανοίγει το πρόγραμμα αλληλογραφίας.

Για να φτιάξετε έναν λογαριασμό email στο Outlook Express ώστε να στείλετε και να λάβετε emails, πρέπει να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις : Από τo κεντρικό μενού του Outlook Express επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και Λογαριασμοί (Accounts).

Στη καρτέλα Αλληλογραφία (Mail) πατήστε  Προσθήκη (Add)  για να δημιουργήσετε το λογαριασμό της αλληλογραφίας σας.

Στο πεδίο Display Name γράψτε το όνομά σας και πατήστε Next (Επόμενο).

Θα συμπληρώσετε την e-mail διεύθυνση η οποία π.χ.  giorgos@atweb.gr, πάντα με πεζούς λατινικούς χαρακτήρες. Πατήστε  Επόμενο (Next).

Στο πεδίο Ο Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας είναι [My Incoming Mail Server is] επιλέγετε  POP3.
Στο πεδίο Διακομιστής Εισερχόμενης Αλληλογραφίας  [Incoming  mail (POP3) server]  συμπληρώνετε τον incoming mail server που είναι π.χ. mail.toonomasas.gr
και στο πεδίο Διακομιστής Εξερχόμενης Αλληλογραφίας [Outgoing Mail (SMTP) Server] συμπληρώνετε τον outgoing  mail server που είναι π.χ. mail.toonomasas.gr  και πατήστε Επόμενο (Next).

Στο Όνομα λογαριασμού (Account name) θα συμπληρώσετε το username σας (Όνομα Χρήστη) , στο Κωδικός  (Password)  θα συμπληρώσετε το password (Κωδικός Πρόσβασης)
αν θέλετε να μη σας ζητάει συνέχεια το κωδικό πρόσβασης όταν λαμβάνετε e-mail ενεργοποιήστε την επιλογή Remember Password (Αποθήκευση Κωδικού Πρόσβασης). Πατήστε Επόμενο (Next).

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία  δημιουργίας του λογαριασμού σας, πατήστε Finish (Τέλος).

Ιδιότητες Λογαριασμού email
Εχετε πλέον δημιουργήσει το λογαριασμό σας. Επιλέξτε τον και πατήστε το πλήκτρο  Ιδιότητες (Properties).

Στην καρτέλα Γενικά (General) πρέπει να υπάρχει το όνομα του λογαριασμού (mail.toonomasas.gr), το όνομά σας (πχ.giorgos@atweb.gr),  η email διεύθυνσή σας (πχ.giorgos@atweb.gr) και η επιλογή
Να συμπεριλαμβάνεται ο λαγαριασμός κατά την λήψη ή τον συγχρονισμό (Include this account when receiving mail or synchronizing)
 ενεργοποιημένη.

Στην δεύτερη καρτέλα Servers(Διακομιστές) πρέπει να υπάρχουν οι διακομιστές εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας mail.toonomasas.gr και mail.toonomasas.gr αντίστοιχα  και στα πεδία Ονομα λογαριασμού (Account Name) και Κωδικός πρόσβασης (Password)